Info utilGhid CSA - Constatarea amiabila de accidentCiteste in fereastra nouaDescarca
 
Asigurarea RCA

ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

Asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de vehicule cuprinde toate persoanele fizice şi juridice deţinătoare de vehicule aflate în evidenţa autorităţii de înmatriculare sau, după caz, de înregistrare din România.

Pentru aceste vehicule asiguratorul este obligat să emită asiguratului poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă, denumită ”poliţă de asigurare RCA” împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare.

Contractarea asigurării RCA pentru vehicule

a) Pentru un vehicul nou, asigurarea RCA se poate încheia la vânzător, ca şi reprezentant autorizat al asiguratorului, astfel că numai aşa asigurarea intră în vigoare imediat.

b) Pentru vehiculul dobândit în regim de leasing se aplică procedura de asigurare identică de la pct. A

c) Pentru un vehicul second hand, asigurarea RCA încetează în momentul vânzării autovehiculului, iar noul proprietar este obligat să încheie imediat asigurarea RCA care trebuie prezentată şi la poliţie în vederea eliberării noilor documente şi a numărului de înmatriculare pentru autovehiculul în cauză sau la alte unităţi pentru vehiculele supuse înregistrării.

Documentul de asigurare obligatorie RCA garantează, pentru perioada de valabilitate înscrisă, despăgubirea prejudiciilor provocate prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire, conform dispoziţiilor legii privind asigurarea obligatorie RCA, în vigoare la data accidentului, ale statului în care acesta s-a produs.

Asigurarea RCA obligatorie se încheie pe perioade de timp determinate, astfel:

1) pentru vehicule înmatriculate sau înregistrate în România, perioada este de 6 sau de 12 luni, după caz;

2) pentru vehicule care se înmatriculează sau înregistrează provizoriu, perioada este aceeaşi cu perioada de valabilitate a autorizaţiei provizorii de circulaţie;

3) pentru vehicule înmatriculate sau înregistrate temporar, valabilitatea contractului RCA este de maxim 15 luni;

4) pentru vehicule înmatriculate sau înregistrate în alte state membre UE, pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România, perioada de valabilitate a asigurării RCA este de maximum 30 de zile calculată de la data dobândirii proprietăţii vehiculului respectiv.

5) pentru vehicule înmatriculate sau înregistrate în state terţe pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/ înregistrării în România, asigurarea RCA se poate încheia pe perioade de câte o lună, dar nu mai mult de 3 luni.

Documentele necesare la încheierea asigurării RCA

La contractarea asigurării RCA este necesar a se prezenta următoarele documente:

 • Certificatul de identificare a proprietarului, cu menţiunea că în cazul societăţii de leasing, care este proprietarul vehiculului, în unele cazuri este nevoie şi de acceptul societăţii de leasing pentru a putea încheia asigurarea RCA.
  Odată cu emiterea asigurării RCA- asiguratorul va preda asiguratului următoarele documente:
 • poliţa de asigurare RCA ce include şi formularul “Carte Verde” parte de asigurare valabilă în afara graniţelor României;
 • vigneta RCA care se afişează pe parbrizul vehiculului, la loc vizibil;
 • chitanţa de plată a primei de asigurare- pentru plata cash;
 • un formular de constatare amiabilă- care este necesar în cazul producerii unui eveniment în care nu au fost persoane rănite.

NOTĂ:

Întrucât în asigurarea RCA este cuprins şi documentul internaţional “ Carte Verde”, este absolute necesar ca la ieşirea înafara graniţelor României să se verifice dacă ţara în care se călătoreşte este menţionată în documentul de asigurare şi nu este semnul x pe codul ţării respective.

În cazul în care codul ţării în care urmează să călătorim este tăiat cu semnul x, este necesar să se încheie o asigurare “ Carte Verde” valabilă în ţara respectivă înainte de plecarea din România sau la intrarea pe teritoriul ţării marcată cu x în poliţa RCA, să se achiziţioneze un document de asigurare valabil în ţara respectivă.

Limitele de răspundere

Conform normelor legale, în present limitele maxime de despăgubire din asigurarea RCA sunt:

 • 1.000.000 euro- pentru pagube materiale;
 • 5.000.000 euro-pentru vătămări corporale,

Acestea fiind conforme cu prevederile normelor în materie de RCA- din momentul aderării în Uniunea Europeană; Conducerea autorităţii de supraveghere a asiguratorilor exercită un control permanent al modului în care sunt gestionate asigurările RCA.

Plata primelor de asigurare

Tarifele de prime practicate pentru asigurarea obligatorie RCA sunt publicate în paginile de internet şi sunt diferite de la o societate de asigurare la alta, acestea fiind influenţate atât de rata, frecvenţa evenimentelor şi costul devizelor de reparaţii, cât şi de contextul economic nefavorabil.

Prima de asigurare se plăteşte anticipat şi integral pentru întreaga perioadă de asigurare, prin OP sau numerar.

După încheierea poliţei de asigurare RCA trebuie să se procedeze astfel:

 • să se verifice în programul CEDAM dacă a fost înregistrată asigurarea de către CSA, pentru a fi recunoscută de compania de asigurări;
 • în permanenţă să se afle în vehicul o copie a asigurării şi a certificatului de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului asigurat, documente necesare în caz de accident.

Originalul asigurării rămâne permanent în grija proprietarului- nu se dă unei alte persoane.

Riscurile acoperite în conformitate cu legislaţia în vigoare

 • pagube materiale;
 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 • cheltuieli de judecată efectuate de persoana prejudiciată;
 • pagube consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat.

Excluderi din asigurare - riscuri neacoperite în asigurarea RCA

 • Prejudiciile suferite de conducătorul vehiculului răspunzător de producerea accidentului;
 • Bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor.
 • Bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
 • Prejudiciile cauzate în situaţia în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării RCA sau asiguratorul RCA nu are răspundere;
 • Partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA;
 • Amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat;
 • Prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul care a produs accidentul dacă vehiculul respectiv era furat;
 • Prejudiciile produse prin accidente de dispositive sau instalaţii montate pe vehiculul care a produs accidentul;
 • Prejudicii produse ca urmare a transportului de produse periculoase, radioactive, inflamabile, explosive, corozive etc.;
 • Pretenţii ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.
 
© 2013-2023 BRAS ASIGURARI by RespectMedia