Asigurarea de Calatorie

Asigurarea pentru cheltuieli medicale în străinătate - de călătorie

Asigurarea medicală pentru străinătate este valabilă şi necesară numai înafara teritoriului României.

Acest tip de asigurare se încheie de către turişti, de oamenii de afaceri care fac deplasări în scop de afaceri, de cetăţenii care au invitaţii de participare la simpozioane, conferinţe sau manifestări cultural-artistice, şoferii profesionişti ai firmelor de transport internaţional de marfă şi-sau persoane.

Asigurarea se încheie de la minim 2 zile până la un an de zile, dar nu mai puţin de durata călătoriei, care se calculează între data ieşirii din ţară şi data revenirii în ţară.

Prin acest tip de asigurare se acoperă cheltuielile medicale şi de repatriere, necesare ca urmare a îmbolnăvirii în timpul călătoriei în străinătate sau a unui accident survenit în perioada asigurată.

Asigurarea este valabilă în ţările străine înscrise în poliţa de asigurare, precum şi în ţările de tranzit.

Asiguratorul despăgubeşte costurile medicale de urgenţă efectuate pe timpul şederii în străinătate a asiguratului, care cuprind tratamentul ambulatoriu al asiguratului, medicamente şi alte materiale sanitare prescrise de medic în cadrul tratamentului, proceduri diagnosticare stabilite de medic, spitalizare, tratament chirurgical de urgenţă, tratament dentar pentru alinarea durerilor acute, cheltuielile de repatriere a asiguratului, etc.

Nu se acordă despăgubiri pentru: boli cornice, boli sau accidente ca rezultat al războiului, boli sau accidente provocate intenţionat, prin comiterea unei infracţiuni sau ca urmare a consumului de alcool şi droguri, operaţii estetice, tratament psihiatric, graviditate, cheltuieli pentru procurarea, înlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel, sau a ochelarilor de vedere, etc.

Răspunderea asiguratorului începe la data înscrisă în poliţă dar NU înainte de trecerea frontierei către străinătate.

Plata primei de asigurare se face integral şi anticipat la încheierea asigurării. La data înscrisă pe poliţa de asigurare privind expirarea perioadei de valabilitate, încetează şi răspunderea asiguratorului.

© 2013-2023 BRAS ASIGURARI by RespectMedia