Asigurarea CASCO

CASCO - Asigurare de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare)

Asigurarea mijloacelor de transport terestru cu motor

Pot fi cuprinse în asigurare:

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv remorcile şi semiremorcile tractate, după cum urmează:

 • Autovehiculele destinate transportului de persoane, de tip autoturisme, autobuze, autocare, motocicluri;
 • Autovehicule destinate transportului de bunuri ca: autocamioane, autofurgonete, autodube, autofurgoane, autobasculante, autocisterne, autocamionete, tractoare rutiere,
 • Autovehicule cu destinaţii speciale: autostropitori, automăturători, autogunoiere,
 • Autovehicule pentru stingerea incendiului;
 • Autosanitare, autovehicule cu dotări speciale de radioficare, aparatură pentru cinematografie, pentru exporări geologice, hidrotehnice şi topografice, autoateliere, automacarale, etc.;
 • Tramvaie, troleibuze;
 • Remorci autotractate.

Asigurarea acestor categorii de bunuri, denumită  “asigurare de avarii”  sau “casco” poate fi încheiată de persoane fizice şi juridice cu domiciliul sau reşedinţa în România, în schimbul plăţii primei de asigurare către asigurator, având astfel protecţie în momentul producerii riscurilor asigurate.

Riscuri sub protecţia asigurării CASCO

Sub protecţia asigurării de avarii casco a vehiculelor intră următoarele riscuri:

 • diverse accidente cum ar fi: ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu alte corpuri mobile sau imobile  aflate în afara sau în interiorul vehiculului asigurat; zgârieli, căderi, derapări sau răsturnări ale vehiculului asigurat, căderea unor corpuri pe construcţia în care se afla vehiculul;
 • avarii produsele de fenomenele naturii  în care intră: trăsnet, furtună, ploaie torenţială(inclusiv  efectele indirecte ale acestora), grindina, inundaţia, uraganul, cutremurul de pământ, prăbuşirea sau alunecarea de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă, avalanşele de zăpadă.
 • alte evenimente:
  • incendiu - caz în care se acordă despăgubiri pentru pagube produse prin afumare, pătare, carbonizare sau alte distrugeri, precum şi prin avarieri cauzate de apă, ca urmare a măsurilor luate în timpul producerii riscului pentru salvarea vehiculului sau a construcţiei în care se afla acesta.
  • explozia - inclusiv explozia rezervorului de carburanţi sau a rezervorului de aer comprimat;

Se acordă despăgubiri şi pentru:

 • cheltuielile de transport a vehiculului avariat până la atelierul de reparaţii cel mai apropiat de locul accidentului care poate face reparaţia;
 • cheltuielile de transport până la locul cel mai apropiat de adăpostire a vehiculului sau până la domiciliul asiguratului;

Cele două categorii de cheltuieli se acordă numai dacă vehiculul avariat nu poate fi deplasat prin forţă proprie, cu menţiunea că dacă se produc alte avarii la vehiculul asigurat, suferite ca urmare a transportului, tractării, remorcării etc, acestea nu se pot despăgubi prin asigurarea facultativă de avarii, dar pot fi despăgubite dacă transportatorul are încheiată o asigurare de răspundere civilă a transportatorului.

În asigurarea vehiculelor pentru avarii sunt cuprinse şi pagubele de furt, asiguratul fiind despăgubit pentru:

 • furtul vehiculului sau ale unor părţi componente sau piese ale acestuia; producerea riscului de furt asigurat prin poliţa de avarii se manifestă prin:spargerea uşilor, ferestrelor, dispozitivelor de închidere, pereţilor, tavanelor, acoperişului etc. din încăperile încuiate în care se află vehiculul asigurat;

Riscuri extinse

Asigurarea facultativă de avarii pentru vehicule se extinde şi pentru:

 • pagube produse vehiculului asigurat de avarieri sau distrugeri urmare a măsurilor luate în timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea vehiculului sau construcţiei în care se afla acesta;
 • cheltuieli effectuate în vederea limitării pagubelor, dacă sunt necesare, în urma unor distrugeri produse din cause cuprinse în asigurare;
 • cheltuieli efectuate de asigurat în vederea înlocuirii setului de închiderea a vehiculului asigurat(butuci, yale, dupăcaz, buşon la rezervor, contact pornire), cu condiţia ca asiguratul să fi avizat asiguratorul despre furtul/pierderea cheilor sau telecomenzilor vehiculului.
 • pagubele de orice fel produse vehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt al vehiculului, a unor părţi componente sau piese ale acestuia, ori a unor bunuri din vehicul.
 • pagube produse încăperii - proprietatea asiguratului - în care se afla autovehiculul, ca urmare a furtului sau tentative de furt prin efracţie a vehiculului, ale unor părţi component sau accesorii din dotarea vehiculului ori bunuri din vehicul.

În asigurare NU pot fi cuprinse toate evenimentele care produc pagube; evenimentele care se produc în mod frecvent şi pe scară largă nu pot fi acceptate drept risc asigurat. O eventuală cuprindere în asigurare a unor astfel de evenimente  ar necesita plata de către asigurat a unor prime de asigurare apropiate sau egale ca mărime cu valoarea pagubelor respective, deci prime considerabil de mari.

În acest sens asiguratorii , pe baza analizei datelor statistice a frecvenţei şi intensităţii producerii evenimentelor, au putut determina volumul răspunderii şi cuantumul primei de asigurare, facilitând selectarea riscurilor şi încheierea asigurărilor pentru diferite categorii de bunuri şi răspunderi, aşa fel încât la producerea unui eveniment din riscuri asigurate, obligaţia de plată a eventualei daune să se poată anula. Prin urmare RISCUL apare ca un element deosebit de important în cadrul asigurării, iar dacă am detaliat anterior “ Riscurile Asigurate” în continuare vom prezenta “Riscurile ce nu pot fi asigurate” la ramura asigurării de avarii a vehiculelor, denumite “excluderi”.

 
© 2013-2023 BRAS ASIGURARI by RespectMedia